Działalność firmy

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ.

 • Wykonywanie serwisów – przeglądów i napraw instalacji ppoż. (instalacje tryskaczowe, hydrantowe oraz przepompownie ppoż. i zbiorników ppoż.) zgodnie z Polskimi Normami.
  Wykonywanie serwisów – przeglądów i napraw instalacji ppoż. w zakresie sygnalizacji i wykrywania pożarów.

  zd1zd2zd3
 • Wykonywanie systemów ppoż.:
  - instalacji tryskaczowych,
  - instalacji zraszaczowych,
  - instalacji hydrantowych,
  - instalacji aktywnych technik gaszenia gazami,
  - antyelektrostatycznych zabezpieczeń pomieszczeń
  - biernych zabezpieczeń stref pożarowych
  - kompleksowa realizacja przepompowni przy instalacjach przeciwpożarowych
 • Wykonywanie zabezpieczeń ppoż. budynków:
  - wykonywanie systemów sygnalizacji pożarowej
  - wykonywanie systemów ostrzegania dźwiękowego
  - wykonywanie systemów oświetlenia ewakuacyjnego
  - montaż stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających
  - montaż klap i urządzeń oddymiających
  - montaż drzwi i bram przeciwpożarowych
 • Szkolenia pracowników w zakresie przepisów ppoż.
 • Szkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji ppoż
 • Opracowywanie instrukcji przeciwpożarowych.
 • Konsultacja i doradztwo w zakresie projektowania i realizacji instalacji ppoż.
 • Wykonywanie kompleksowych projektów w zakresie instalacji ppoż. budynków, obiektów przemysłowych i innych budowli.