Systemy przeciwpożarowe

Jako specjaliści proponujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy przepompownie kontenerowe, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki stalowe oraz zbiorniki i pompy przeciwpożarowe.

Polecają Nas

Dywit - Przeglądy zbiorników PPOŻ

Spółka Dywit założona została w 1989 roku.
Spółka Dywit zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000168671
NIP: 521-000-02-85
REGON: 008206712
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

SIEDZIBA:
ul. Modlińska 17,
03-199 Warszawa
Tel. 22 877 38 18
Fax. 22 877 38 17

ODDZIAŁ:
ul. Lubuszan 7,
75-848 Koszalin
Tel/fax. 94 311 59 70

E-mail: biuro@dywit.com.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:
PREZES: Piotr Dyszkiewicz – reprezentacja samodzielna
VICE PREZES: Tomasz Dyszkiewicz – reprezentacja samodzielna

Jesteśmy firmą prężną i wyspecjalizowaną w wymienionym zakresie robót. Posiadamy wykształconą kadrę pracowniczą w dziedzinie technik ppoż..
Działamy na terenie całego kraju i jesteśmy gotowi do kompleksowych realizacji wszystkich rodzajów obiektów.
Posiadamy niezbędne świadectwa i certyfikaty pozwalające nam realizować prace związane z ochroną ppoż.
Stale współpracujemy w rozwijaniu nowych technik ppoż. z Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Gdzie jesteśmy?